Oorlog4045.nl

Oorlog40-45.nl

Iedereen is het erover eens: oorlog zou moeten worden verboden. Het brengt niets anders dan dood en verderf. En toch breken er telkens weer nieuwe oorlogen uit, soms wel gevaarlijk dicht bij huis. Ze horen bij onze wereld, we kunnen ons er ons hoofd niet voor in het zand steken. Maar wat kunnen we eraan doen? Ik heb 'iets' met oorlogen, vooral de Tweede Wereldoorlog. Ik wil weten hoe mensen zover kunnen zinken dat ze elkaar de vreselijkste dingen aan kunnen doen. Ik wil begrijpen waarom de een in verzet komt, de ander lijdzaam alles over zich heen laat gaan, en de volgende zich aansluit bij 'de vijand'. Ik wil onderzoeken hoe hijzelf in dergelijke omstandigheden zou handelen. En ik probeer de antwoorden op die vragen in mijn boeken door te geven aan anderen.

In 2002 kwam de verhalenbundel oorlog40-45.nl uit. Ik heb het boek bedacht en samengesteld, maar ik heb het niet alleen gemaakt. 23 (kinderboeken)schrijvers schreven een verhaal, elk over een ander thema. Zo krijg je een goed idee van wat er allemaal tijdens de oorlog gebeurde in Nederland en de Nederlandse koloniën.

Ik schreef zelf het verhaal over de Engelandvaarders, en verder achter ieder verhaal een kort stukje achtergrondinformatie over het thema dat bij het verhaal hoort. Daarnaast staan er achter in het boek een handige woorden- en namenlijst en een tijdbalk waarop je precies kunt zien wat er zoal gebeurde in Nederland en de wereld op de momenten dat de verschillende verhalen zich afspelen.

Het boek heeft ook een eigen website. Die vind je natuurlijk onder: www.oorlog40-45.nl. Op die site kun je het hele boek in pdf-bestanden downloaden!

Het boek is gemaakt in samenwerking met het Liberty Park in Overloon. Gerard Sonnemans voert ook andere opdrachten uit voor het museum, zoals het opzetten en onderhouden van de website van het museum.